Certyfikacja systemów zarządzania ISO 9001

Certyfikacja Systemów Zarządzania
ISO 9001

SwissCert

SwissCert to, niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca, znajdująca się w Krakowie. Obszarem działalności jednostki objęta jest certyfikacja systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001, a docelowo także branżowych systemów zarządzania. Jesteśmy zespołem praktyków, wierzymy w istotę standardów w zarządzaniu, wspieramy organizacje w dążeniu
do doskonałości.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 ze SwissCert to gwarancja poprawy kondycji organizacji i gotowy przepis na sukces wewnątrz organizacji, wśród konkurencji, ale też poprawa wizerunku u klientów przez zwiększenia ich zadowolenia. 

SwissCert to, niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca, znajdująca się w Krakowie.

Obszarem działalności jednostki objęta jest certyfikacja systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001, a docelowo także branżowych systemów zarządzania.

Jesteśmy zespołem praktyków, wierzymy w istotę standardów w zarządzaniu, wspieramy organizacje w dążeniu do doskonałości.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 ze SwissCert to gwarancja poprawy kondycji organizacji i gotowy przepis na sukces wewnątrz organizacji, wśród konkurencji, ale też poprawa wizerunku u klientów przez zwiększenia ich zadowolenia. 

SwissCert wdrażanie systemów jakości ISO 9001

Co nas wyróżnia?

  • Szwajcarska jakość i polska cena – dzięki optymalizacji procesów wewnętrznych i solidnym podwalinom efektywności finansowej SwissCert dąży nie do zwiększania wyniku finansowego, a do promowania idei jakości i produktywności
  • Bardzo duży nacisk położony na kwalifikacje i „życiowe podejście” auditorów certyfikujących – kandydaci na auditorów oprócz predyspozycji merytorycznych i doświadczenia muszą charakteryzować się przede wszystkim rozumieniem wymagań normy nie tylko w sposób „techniczny”, ale też „biznesowy”
  • Stały nadzór ekspercki nad jednostką certyfikującą sprawowany przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Rzeszowskiej

Jesteśmy przekonani, że dzięki stawianiu sobie za cel trzech wybranych przez nas podstawowych wartości, jesteśmy w stanie wypełniać swoje zadania na najwyższych poziomie, co przekłada się na maksymalne czerpanie z korzyści, jakie daje wdrożenie systemu zarządzania ISO 9001.

Podstawowe wartości SwissCert

Rzetelność

Nigdy nie pozostawiamy naszych Klientów bez opieki i pomocy. Wyznajemy zasadę, że raz nawiązana relacja biznesowa musi opierać się na dołożeniu wszelkich starań, by sprzedawana usługa wykonana była zgodnie z założeniami, efektywnie, w określonym czasie.

Pewność

SwissCert to niezależna jednostka certyfikująca charakteryzująca się utrzymywaniem najwyższych standardów. Testy, inspekcje i certyfikacje Swisscert to zawsze bezstronny punkt odniesienia do wymagań. Jakość, bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi standardami ma dla nas zasadnicze znaczenie. Zawsze odpowiemy na Twoje pytanie – wtedy gdy musisz mieć pewność.

Inspiracja

SwissCert promuje rozwiązania znane ze znormalizowanych systemów zarządzania wierząc, że dobre wzorce można naśladować. Naszym celem jest inspirowanie naszych Klientów do podejmowania wszelkich inicjatyw, które mogą przyczynić się do ich rozwoju.

Korzyści jakie daje wdrożenie ISO 9001

Poznaj korzyści płynące z wdrożenia i certyfikowania systemu jakości ISO 9001:

Generowanie zaufania i pozytywne postrzeganie organizacji dzięki wdrożeniu ISO 9001

Generowanie zaufania i pozytywne postrzeganie organizacji jako stabilnej na rynku

ISO 9001 zwiększa możliwość konkurowania z większymi organizacjami

Możliwość konkurowania na tych samych zasadach, co większe organizacje

ISO 9001 to jasne cele dla pracowników i monitorowanie ich realizacji

Stawianie jasnych celów przed pracownikami i monitorowanie ich realizacji

Optymalizacja procesów zachodzących w firmie z ISO 9001

Optymalizacja procesów zachodzących w firmie wraz upływem czasu

ISO 9001 to klarowny podział obowiązków wśród pracowników

Klarowny podział obowiązków wśród pracowników

ISO 9001 pozwala zwiększyć koncentrację na celach firmy

Większa koncentracja na celach firmy i oczekiwaniach klientów

Zwiększenie skuteczności wykorzystania zasobów organizacji z ISO 9001

Zwiększenie skuteczności wykorzystania zasobów organizacji

Norma ISO 9001 to zwiększenie liczby reklamacji

Zmniejszenie liczby reklamacji

Aktualności

Logo Pracodawców Pomorza

W dniu 26 marca 2019 roku w siedzibie Pracodawców Pomorza spotkamy się, by porozmawiać o dzisiejszych standardach. Jakościowych i nie tylko. Z jakich powodów warto się certyfikować, czy ISO to tylko formularze..?

Logo Pracodawców Pomorza

W tym miesiącu dołączyliśmy do Pracodawców Pomorza. Życzymy sobie owocnej współpracy przy promowaniu standardów jakościowych we wszystkich dziedzinach życia.

Logo Polskiego Centrum Akredytacji

To ważny krok dla naszej jednostki: jesteśmy akredytowaną jednostką certyfikującą systemy zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001. Informacje o zakresie przyznanej akredytacji
dostępne są stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

SwissCert

Ulica Malborska 65
30-646 Kraków