Certyfikacja systemów zarządzania jakością ISO 9001

Certyfikacja systemów zarządzania
ISO 9001

Certyfikacja systemów zarządzania jakością ISO 9001 to szansa dla firm i organizacji na zwiększenie efektywności zarządzania i poprawy pozycji na rynku.

Norma ISO 9001:2015 to międzynarodowy standard systemu zarządzania jakością, dla wszystkich organizacji, niezależnie od przedmiotu działalności. To niemalże gotowy przepis na stabilne zarządzanie, nastawione na ciągłe doskonalenie i spełnianie wymagań klienta. Najnowsza edycja normy jest dużo lepsza od swej poprzedniczki, bo elastyczna wobec dokumentacji i zapisów. Podkreślenie znaczenia zarządzania ryzykiem to zwrócenie uwagi na potrzebę działania, w obliczu nadchodzących szans lub zagrożeń.

SwissCert Certyfikaty zarządzania jakością

Co system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 może dać Twojej firmie?

Zwiększenie zadowolenia klientów

Zwiększanie zadowolenia klientów: procesowe i systemowe podejście powoduje, że jakość jest na stałym i wysokim poziomie, wymagania klientów są spełniane, liczba sytuacji krytycznych się zmniejsza.

Standard dobrych praktyk: to ludzie organizacji tworzą standardy, najlepsze z nich stają się wzorem dla wszystkich.

Standard dobrych praktyk SwisCert
SwissCert przeciwdziałanie skutkom rotacji pracowników

Przeciwdziałanie skutkom rotacji pracowników: udokumentowana wiedza i kompetencje organizacji zostają w niej, zwłaszcza na skutek rotacji pracowników.

Ułatwione wdrażanie nowych zasobów: zarówno ludzi, jak i projektów. Określone podejście jest odtwarzane i ulepszane, zamiast przypadkowej różnorodności.

SwissCert Ułatwione wdrażanie nowych zasobów
SwissCert Cele SMART

Cele SMART: monitorowanie i pomiary pomagają stworzyć ramy do wyznaczania celów dla poszczególnych działów, procesów, pracowników.

Wizerunek rzetelnego partnera: ocena zgodności, przeprowadzona przez niezależną jednostkę, jest dowodem wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu jakości zgodnie z międzynarodowymi standardami.

SwissCert Budowanie wizerunku rzetelnego partnera
Ze SwissCert ciągłe doskonalenie staje się faktem

Ciągłe doskonalenie staje się faktem: regularne audity zewnętrznej jednostki powodują, że ciągłe doskonalenie ma miejsce i nie jest odkładane na później, czyli nie wiadomo kiedy.

Wszystko to sprawia, że certyfikacja systemów zarządzania normą ISO 9001 to szansa, której Twoja firma nie powinna przegapić. Potencjalne korzyści płynące z jej wdrożenia to wręcz gwarancja poprawy pozycji firmy na rynku.

SwissCert

Ulica Malborska 65
30-646 Kraków