FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Zależy od tego, na jakim etapie rozwoju jest organizacja. Niewielkim przedsiębiorcom dodaje pewności we współpracy z większymi kontrahentami, gdyż daje solidny wspólny mianownik, w odniesieniu do procesów, celów i jakości ogólnie pojętej. Wszystkim daje przewagę konkurencyjną: pozwala uczestniczyć w procedurach przetargowych, buduje wizerunek solidnego partnera, wspiera w precyzowaniu i osiąganiu celów, a także w podejściu do ryzyka. Zaś dużym organizacjom pomaga ustabilizować procesy, zmniejszyć negatywne skutki zmienności zasobów i innych, wzmocnić zarządzanie na wszystkich szczeblach, poprawić komunikację… Lista zalet systemu zarządzania jakością jest długa, lecz nie pozbawiona wad. Jak każde zobowiązanie, wymaga wytrwałości i inwestycji mniejszych lub większych, lecz w dłuższej perspektywie zdecydowanie się opłaca.

Istnieje wiele czynników, wpływających na czas uzyskania certyfikatu. Spośród kluczowych warto wymienić wielkość organizacji, złożoność procesów, wymagań prawnych i innych, a także stopień wdrożenia systemu zarządzania jakością.

Z systemem jakości jest trochę jak z ubraniem: te uniwersalne, dostępne „od ręki” i „tanio” nie zawsze służą przez wiele lat. Warto zainwestować, szczególnie czas i zaangażowanie zespołu, by stworzyć system jakości „szyty na miarę”, a więc dopasowany do potrzeb, odzwierciedlający rzeczywiste procesy, zorientowany na klienta.

Na koszt uzyskania certyfikatu wpływa głównie liczba auditogodzin, jaka jest wyliczana na podstawie danych o organizacji: jej wielkości, skomplikowaniu procesów, liczbie personelu, liczbie procesów itp. Do tego kosztu dochodzi koszt ewentualnego zakwaterowania i dojazdu auditora lub kilku.

Każda organizacja, która wdrożyła system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015. Niezależnie od przedmiotu działalności ani wielkości. Jednoosobowa działalność także może być certyfikowana, chociaż paradoksalnie może się pojawić więcej trudniejszych obszarów, niż w przypadku kilkuosobowej organizacji (na przykład kwestia bezstronnego audytowania lub obiektywnej analizy ryzyka).

Pierwszy audit, certyfikujący, składa się z dwóch etapów. Ten pierwszy etap jest właśnie po to, by zweryfikować zgodność systemu jakości z normą PN-EN ISO 9001:2015 i mieć czas na działania korygujące w przypadku stwierdzenia niezgodności.

Więcej informacji można przeczytać tutaj.

SwissCert

Ulica Malborska 65
30-646 Kraków