Akredytowana jednostka

Akredytowana jednostka

Posiadanie przez jednostkę certyfikującą akredytacji oznacza, że jest ona regularnie nadzorowana przez organizację do tego upoważnioną. Jak czytamy na stronie Polskiego Centrum Akredytacji, która w Polsce jest jednostką akredytującą, akredytacja to “atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”. Tak jest to zapisane w normie PN-EN ISO/IEC 17000:2006, stanowiącej o ogólnych terminach i definicjach dotyczących oceny zgodności.

Podstawowe wartości SwissCert

SwissCert

Ulica Malborska 65
30-646 Kraków