Uzyskiwanie certyfikatu ISO 9001

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

Proces uzyskania certyfikatu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 zaczyna się tak naprawdę od wdrożenia systemu w organizacji. Pierwszy krok, który wykonuje się razem ze SwissCert, to wypełnienie wniosku o certyfikację. My go dokładnie analizujemy, przygotowujemy ofertę trzyletniej certyfikacji. Następnie, po zaakceptowaniu oferty, podpisujemy umowę, w które opisane są obowiązki i uprawnienia obu stron. Kolejny krok to realizacja dwuetapowego auditu. Przy pierwszej certyfikacji to ważny moment na wprowadzenie ewentualnych ulepszeń, jeśli system wymaga działań korygujących. Na podstawie zapisów z raportu nasz Zespół podejmuje decyzję o zgodności skuteczności systemu z wymaganiami normy oraz o przyznaniu certyfikatu.

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001

SwissCert

Ulica Malborska 65
30-646 Kraków