Polityka Jakości Informacje dla Klientów i potencjalnych Klientów Deklaracja bezstronności

SwissCert

SwissCert to, niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca, znajdująca się w Krakowie.
Obszarem działalności jednostki objęta jest certyfikacja:

  • systemu zarządzania jakością ISO 9001,

a docelowo

  • branżowych systemów zarządzania, m.in. ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO 27001, ISO 13485,
  • systemów zapewniania/zarządzania bezpieczeństwem żywności, m. in. HACCP, IFS, BRC, ISO 22000,

oraz outsourcing kontroli jakości wyrobów, badania typu „Mystery Client”, testy komponentów produkcyjnych i opakowań, prelekcje na konferencjach i sympozjach propagujące idee znormalizowanych systemów zarządzania i szkolenia.