Norma ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 to najbardziej popularny standard spośród wszystkich ISO, a więc wywodzącego się z Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Opisuje wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością w organizacji, niezależnie od przedmiotu działalności, wielkości, lokalizacji itp. Często wymagany przez klientów, a także w procedurach przetargowych. Będący uniwersalnym i sprawdzonym przepisem na skuteczne zarządzanie i osiąganie celów, także zadowolenia klienta. Działa na świecie już od 1979, w formie brytyjskiego standardu BS 5750 opublikowanego przez British Standard Instuitution. Natomiast w 1987 roku norma ta stała się częścią standardu ISO 9000 i zapoczątkowała dalsze prace nad jego rozwojem. Ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2015 roku. Najnowsze wydanie, znane jako norma ISO 9001:2015,  jest dużo bardziej elastyczne wobec wymagań formalnych, a jednocześnie bardziej wymagające w odniesieniu do kwestii przywództwa i zarządzania ryzykiem. Zmian jest sporo, więcej można przeczytać w oddzielnym ebooku.

Podstawowe wartości SwissCert

SwissCert

Ulica Malborska 65
30-646 Kraków